De Oye LENA-container: update

De container vertrekt! Maar met vertraging.

Door twee inzameldagen te organiseren, verzamelden enorm veel materiaal. Medicijnen, schoolborden, sportmateriaal, knutselgerief, … en zo veel meer. We willen iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan voor de kleuters in Peru.

Normaal gezien vertrok de container begin februari richting Peru zodat Stijn en Bart deze begin maart in ontvangst konden nemen. Helaas is er een serieuze vertraging opgelopen. Twee redenen zorgden ervoor dat het materiaal in België bleef staan.

De eerste reden is dat de administratie voor de douane en invoertaksen enorm ingewikkeld en tijdrovend is. We hadden de container kunnen versturen maar dan had de container nooit de haven van Lima uitgeraakt. De tweede reden was een veel te hoge transportkost om de container van Lima naar Curuhuasi te krijgen. Hierdoor zou het materiaal dat we versturen niet rendabel zijn wanneer het aankomt op het schooltje.

We hebben contact met een derde partner om het materiaal op haar bestemming te krijgen. In juni zijn Bart en Stijn terug thuis om het vertrek van de container in een stroomversnelling te doen drijven. We wachten af...

Al bij al een geslaagd project maar met wat vertraging dan….

een nieuw doel: Het Oye LENA- busje:

Het ingezameld materiaal versturen is al een mooi begin. Maar de organisatie in Curahuasi heeft ook nood aan financiële middelen.

Ze bieden gratis eten, vervoer, medische verzorging aan. Dit wordt allemaal betaald door de steun die ze krijgen via giften en sponsors.

Met deze steun lukt het net.

De vrijwilligers gaan de kinderen ophalen in het stadje Curahuasi. Indien ze dit niet zouden doen, zouden een hele boel kinderen de school niet kunnen bereiken omdat ze de afstand niet kunnen overbruggen. Het probleem is echter dat het busje waarmee de kinderen worden opgehaald, dringend toe is aan vervanging. En hiervoor ontbreken financiële middelen.

Daarom hebben we besloten om een inzameling op te starten om dit busje te kunnen financieren. Hoe we dit gaan doen, zullen we uit de doeken doen wanneer Bart en Stijn in juni terugkeren naar België.

Bart en Stijn op Oye LENA:

Bart en Stijn zijn begin maart aangekomen op het project van Oye LENA. Omdat ze geen container hadden om uit te laden, zijn ze samen met een andere vrijwilligster begonnen met het aanleggen van een hindernisparcours. Meer info op hun blog: www.bartenstijn.wordpress.com
De muziekquiz was een succes!


Oye Lena

De organisatie Oye LENA, geleid door twee Belgische leerkrachten, bouwt op dit moment een kleuterschool voor kinderen van Curahuasi.
Terwijl ze dit doen, bieden ze aangepast kleuteronderwijs aan. Daarnaast trachten ze de gezondheid te verbeteren van de kinderen door middel van:

Samen met de plaatselijke bevolking (ouders, leerkrachten en de gemeente) en de hulp uit het noorden (bedrijven, scholen, individuele bijdrages, ...) kunnen ze dit realiseren.

Meer informatie op oyelena.wordpress.com.